Vi søkjer ein operativ salsleiar

Vil du jobba med ei av det sterkeste merkevarene i verda? No har du moglegheiten! 

Gjennom kontinuerlege forbetringar og respekt for menneska ynskjer vi at våre kunder skal vera dei mest fornøgde bileigarane i Norge. Hos oss vil du bli ein del av eit dyktig team. Til stillinga søkjer vi deg som veit kor avgjørande kvalitet og god service er og som har evner til å ivareta nye og eksisterande kundar gjennom heile kundereisa.  

Vi søkjer ein dyktig operativ salsleiar til å leda og utvikla vårt salsteam i Dimmelsvik på  nybil, privat og næringsliv.  Du må vera ein lagspelar, ha stor arbeidskapasitet og evner til å trena og utvikla avdelinga til å nå eigne og felles mål.  

Du vert motivert av å jobba med salg og jobbar hardt for å oppnå gode resultat. Du har tru på  deg selv - samstundes som du veit at dei beste resultata skapar ein saman med andre. Du er ein nettverksbyggjar og forstår verdien av å setje kunden fyrst.