VI SØKER KUNDEMOTTAKAR/ DELELAGER-MEDARBEIDAR

Dimmelsvik Bil er eit bilsenter med tre hovudavdelingar. Det er bilverkstad, bilsal

og bensinstasjon. Vi er 30 tilsette fordelt på fulltids- og deltidstilsette. Vi er ein

Toyota-forhandlar, men reparerer alle bilmerke. Difor er vi også ein frittståande Mekonomen-verkstad. Omsetninga er på ca 60 millionar kroner årleg.

Då vår kollega skal flytta, er vi på jakt etter deg som er glad i å arbeida med kundeservice, vera imøtekomande og oppteken av å yta god service i alle situasjonar.

Viktige eigenskapar:

Du har gode samarbeidsevner, bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø, samt er løysingsorientert og kan ta initiativ. Er systematisk og strukturert, og likar å jobba i eit allsidig og tidvis hektiskt miljø. Må beherska norsk skriftleg og munnleg, samt vera på eit ok nivå engelsk munnleg. Gode PC-kunnskapar (på brukarnivå).

Du bør óg ha interesse for bilfaget.

Kvardagen vil hovudsakleg bestå av:

• Kundekontakt over telefon og disk.

• Vera vårt ansikt utad med eit smil.

• Timebestilling av service og reparasjonar.

• Laga pristilbod på service og reparasjonar.

• Jobba proaktivt med å ringa kundar for oppfølging/serviceinnkalling.

• Delebestilling/logistikk/halda orden på delelager.

• Klargjera ordrar og deler til neste arbeidsdag.

Vi kan tilby:

Fast 100%-stilling i eit godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer.

Variert og spanande arbeid med god kundeservice i sentrum.

Gode ordningar med AFP, gruppeliv-og ulykkesforsikring.

Firmahytte. Løn etter avtale.

Søknadsfrist: 6. mars

Søknad kan sendast til bernt@dimmelsvikbil.no

Evt. spørsmål kan rettast til dagleg leiar Bernt Bjørsvik, mob. 932 48 856.