Aircondition service

Ved å ta en airconditionservice på bilen, vil en unngå vond lukt når det er kaldt, og oppnå god kjøling på varme sommerdager.

Ved en slik service tapper vi det som er av gass på bilen, sjekker for lekkasje, og fyller på igjen rett mengde.

Dersom det kan være lekkasje i systemet, har vi sporingsstoff som vi fyller på, for å kunne lokalisere lekkasjen.

Rens av klimaanlegg

I bilens klimaanlegg er det ideell grobotn for bakterier og sopp. Dette kan føre til allergiplager og dårlig lukt for de som sitter i bilen. Ved rensing av et klimaanlegg setter vi inn et apparat som renser, samt dreper bakterier, ved bruk av et spesialstoff beregnet akkurat for denne jobben.