Flushing av automatgirkasse

Vi i Dimmelsvik Bil AS er glad for å kunna tilby den beste automatgirservicen i marknaden. Hos oss brukar vi marknadsleiande spesialutstyr som rensar girkassen og skiftar ut all olje i heile systemet. Dette gjev deg som kunde ei behageleg køyreoppleving og forebyggjer kostbare reparasjonar. Garanti på servicen er inkludert hos oss gjennom BG Protection Plan.

Kontakt oss i dag for å nytta deg av vårt kampanjetilbod.