Flushing av automatgirkasse

Girkasseolje er noe en bør skifte på 60 000 km intervall, ved vanlig kjøring.

Men det sier seg selv, at det ikke er all olje som blir skiftet, da det sitter en del i systemet. Skal en få bytte all olje, samt få ut alt av smuss og partikler, anbefaler vi at en flusher systemet. Det vi da gjør, er å gjennomspyle systemet i girkassen med ny olje, til vi får ut mest  alt av partikler og gammel olje.