Vedlikehold av bremser

Hver vinter blir veiene våre saltet. Noe som gjør sitt til at vi som bileiere får store mengder salt på bilen. Dette gjør sitt til at bremsesystemet kan sette seg fast, og en får en stor kostnad i reparasjon.

For å være sikker på at bremsene fungerer så optimalt som mulig, anbefaler vi at en tar bremseservice en gang i året. Ved en bremseservice demonterer vi alle bremser, renser og smører.