Biltype Døgnpris Pris pr veke inkl 750 km Pris helg inkl 250 km
Toyota Yaris Hybrid 700,- 3430,- 1700,-
Toyota C-hr Hybrid 800,- 3920,- 1900,-

Har du behov for ein leigebil? Ta kontakt med oss på telefonnummer:
53 48 30 60, eller send oss ein e-post 

Betingelsar:

 

Alder: Leigetakar må ha hatt sertifikatet i minst eitt år.

 

Drivstoff: Er ikkje inkludert.

 

Betaling: Kontant v/henting.

 

Bøter: Dersom bøter ikkje vert betalt omgåande, vil leigetakar verta belasta med tilleggsavgift og ekspedisjonsgebyr. Leigetakar er sjølv ansvarleg for betaling.

 

Forsikring: Forsikringa dekkjer skade på person og ting som er forårsaka av kjøretøyet. Forsikringa er obligatorisk ihht. bilansvarslova av 3. februar 1961. Leigetakar er ansvarleg for skader inntil 7.500,- (eigenandel).

 

Tillegg for overkjøyrde kilometer; 2,-

NB! Røyking og husdyr i bilen er ikkje tillatt.